Vergoeding vanuit de basisverzekering in 2019.
De codes horen bij de behandelingen die zijn opgenomen in de prestatielijst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Tandheelkundige zorg is het verzorgen en herstellen van uw gebit.
Dan hebben uw gegevens nodig om uw dossier aan te leggen.
Een uitneembare volledige gebitsprothese voor de boven- of onderkaak op tandheelkundige implantaten.Uw verzekeringsbewijs, een overzicht van de medicijnen die u how to make pina colada cocktail gebruikt.De Nederlandse Zorgautoriteit heeft deze prestatiecodes opgesteld.Soms verwijzing nodig voor tandheelkundige zorg.De twee beroepsorganisaties voor tandartsen in Nederland zijn de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (knmt) en de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).Met onze zorgzoeker vindt u een zorgverlener bij u in de buurt.Zorgverleners mogen deze behandelingen in rekening brengen als ze voldoen aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorwaarden.Komt u bij ons langs?U heeft alleen recht op een vergoeding van de zorg met die prestatiecodes.
U kunt voor tandheelkundige zorg terecht bij een tandarts (al logo maken gratis voor youtube dan niet verboden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde).
Bij de aanvullende verzekering Compact is dit 100 tot maximaal 250,- per kalenderjaar.
Eventueel door de tandarts gemaakte röntgenfotos.Bent u 18 jaar of ouder?Toestemming aanvragen Voor de volgende behandelingen heeft u vooraf schriftelijk toestemming van ons nodig: alle zorg die valt onder bijzondere tandheelkunde ; tandvervangende zorg met niet-plastische materialen als u jonger bent dan 23 jaar; behandelingen onder narcose; chirurgische kaakcorrectie (osteotomie) en gecombineerde behandeling orthodontie.Wettelijke eigen lamellen elektrisch maken bijdrage Voor tandheelkundige zorg uit de basisverzekering kan een wettelijke eigen bijdrage gelden.Een tandarts, kaakchirurg, mondhygiënist of tandprotheticus kan tandheelkundige zorg verlenen.Vergoeding algemene tandheelkundige zorg U krijgt een vergoeding van alle hieronder genoemde behandelingen.De kosten van tandheelkundige zorg uit de basisverzekering tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.Bent u jonger dan 18 jaar?Hierin staan de medische diagnose(s) en de prestatiecodes aangevuld met röntgenopnamen en eventuele gebitsmodellen.