alginaat mal maken

De middellijn wordt op het was aangegeven.
Normaal gesproken worden alleen de tanden en kiezen afgedrukt, maar flashing gif maker nu ook de overgang van kaak naar wang.
Het is vaak het ondergebit dat klachten geeft.
De waswal van de onderkaak wordt hierop aangepast.
Als alles in orde is, wordt de prothese afgemaakt en daarna bij de patiënt geplaatst.De tandtechnicus/tandprotheticus kan dan de prothese in was opstellen.Van deze afdruk wordt in het tandtechnisch laboratorium een gipsmodel gemaakt en daarop wordt een individuele lepel vervaardigd.In een aantal gevallen is het ook mogelijk de eigen hoektanden of valse kiezen te gebruiken, als deze nog niet verloren zijn gegaan.Dit is een laagje harde wax die de overgangen beter markeert en de spieraanhechtingen aangeeft.Door de opkomst van de implantologie is het makkelijker geworden retentie te creëren.Dit is vaak een elastomeer of silicoon.
Onder lichte druk en overmaat wordt dan een precies afdrukmateriaal gebruikt voor de definitieve afdruk.
Er zijn ook speciale tabletten voor in de handel.
Hiervan wordt het tweede model vervaardigd.De tandarts of tandprotheticus controleert of de waswal van de bovenprothese hoog genoeg is (op deze hoogte worden de nieuwe tanden opgesteld) en of de hoek ten opzichte van de lijn tussen de pupillen van het oog en de lijn tussen de gehooruitgang.Geschat wordt dat in Nederland ongeveer drie miljoen mensen een kunstgebit hebben.Eerst patineren we met zwavellever.De ruimte die zo ontstaat wordt opgevuld met kunststof.Inhoud, het maken van een prothese bewerken, de eerste afspraak, de eerste afdruk bewerken, voor het maken van een uitneembare tandprothese maakt de tandarts of tandprotheticus eerst een eerste afdruk (anatomische afdruk) met standaardlepels/ confectielepels en stug alginaat.Dat geeft een bruin, brons patine.Nu wordt door de tandtechnicus/tandprotheticus een beetplaat gemaakt.Na deze afspraak worden de gipsmodellen aan de hand van de beetplaten in een kunstkaak of articulator geplaatst.Op de beetplaten zijn waswallen aangebracht.