Het verbod automatische schuifdeuren te gebruiken in de gevallen voorzien door de artikelen.5.12.
Deuren geplaatst nà moeten een drankgigant kortingscode 2016 Rf uur vertonen.
Risicoanalyse en maatregelen zijn vereist zodat geen effectieve brandoverslag mogelijk is binnen de 2 uur, dan zijn ze volledig gescheiden en moet men de oppervlaktes niet samentellen.Maakt men gebruik van de mogelijkheid geboden door artikel., om een gedeelte van een gebouw dat geen lokalen van de eerste groep bevat, te onttrekken aan de bouwvoorschriften, dan geldt wat voorafgaat onder a en b uiteraard alleen voor het gedeelte van het gebouw dat.7 en 8: aan elkaar grenzend want rechtstreeks contact mogelijk, oppervlaktes samentellen.Daarom werden deze wanden destijds opgelegd via de vergunningsbesluiten.Laten toe dat brandbare materialen gebruikt worden voor de bouw van het dakwerk.Is het gebouw onderverdeeld in meerdere lokalen (alle van de 1e groep volgens de veronderstellingen) dan moeten de deuren geen Rf vertonen, tenzij deze welke uitgeven in gangen of trappenhuizen.Zijn enkel van toepassing op stookplaatsen waarin een verwarmingsapparaat (of meerdere dergelijke toestellen) geplaatst is dat vooral gebruikt wordt voor de productie van warmte bestemd voor de verwarming van andere lokalen.B 'k zal is een biêshen in eur oêr zette ik zal haar eens een hint geven (een beestje in haar oor zetten) blaasd m'ne zak oep de pot op (blaas m'n zak op) den Blauwe Stiên de kade van de Schelde bloskes wijsmake iets.Het is evident dat de hogervermelde Rf-scheiding van minstens twee uur tussen de winkel en de woongedeelten van het gebouw effectief moet zijn en dus coherent met de structuur van het gebouw.Het zou immers zinloos zijn te aanvaarden dat in een wand die een lokaal van de 1e groep scheidt van een ander lokaal of een andere ruimte een gewoon venster wordt aangebracht als de deuren in een dergelijke wand een zekere brandweerstand moeten vertonen.Een versiering is eveneens: elk voorwerp dat de bedoeling inhoudt bij het cliënteel een bepaalde sfeer te scheppen (voorbeeld: koopjes, Kerstmis, Sinterklaas, lente, enz.
Het lokaal van de 1e of de 2e groep kan in gebruik genomen worden:.
Artikel.4 - Toegang Artikel.4 is opgeheven.Lokalen (gebouwen) worden beschouwd als volledig gescheiden als er geen brandoverslag mogelijk is binnen de 2 uur, op geen enkele wijze (dus bijvoorbeeld ook geen brandoverslag mogelijk via het dak of de buitenwand, daar waar de scheidende muur met een brandweerstand van 2 uur stopt).Wanden, zolderingen en vloeren van koellokalen Bij ministerieel besluit van wordt het plaatsen vergund van isothermische deuren die geen graad van weerstand tegen brand hebben van een half uur en die niet voorzien zijn van een automatische sluitinrichting in de toegangsopeningen van koellokalen die een.Deze uitdrukkingen zullen apart leesbaar zijn maar zullen ook verwerkt worden in het woordenboek, zodat men bij elk woord de uitdrukkingen te zien krijgt waarin dat woord voorkomt.(1e groep) of artikel.3.2.Wat voorafgaat geldt eveneens voor de muren en wanden die in toepassing van artikel.Kantoren ingericht in fabriekshallen.Wat gebeurt er nu met een exploitant van een meubelwinkel met woning op de eerste verdieping die de vereiste Rf twee uur-scheiding woning/winkel bezit, doch zonder voldoende graad van weerstand bij brand van de dragende elementen van het gebouw, en die wil gebruik maken van.Zijn deze voorwaarden vervuld, dan zijn de verkooplokalen en warenopslagplaatsen weliswaar fysisch grenzend aan elkaar, maar worden ze beschouwd als volledig gescheiden, en moeten de oppervlaktes bijgevolg niet samengeteld worden.