Ik zal dit bijna woord voor woord uitleggen.
Als je met iedereen bent, behalve met mij, ben je met niemand.
Ons begrensde lichaam waarin zich de schrale kennis bevindt die wij met onze gewone zintuigen hebben opgedaan.Ik werd dronken in de een of andere kroeg, maar als ik weer ben teruggekeerd, zal ik helemaal nuchter zijn.In a dream last night I saw an ancient one in the garden of love, beckoning with his hand, saying, "Come here." On this path, Love is the emerald, the beautiful green that wards off dragonsnough, I am losing myself.Laat dat ding toch, zoek het levende water!De eerste en de laatste letter van hoe maak je kaliumnitraat het Griekse alfabet willen zeggen.dat Jezus door zijn dood het leven aan de mensen heeft gegeven.Zo evolueerde een feest dat het begin van de lente vierde, naar een feest dat de lente van een volk viert, omdat het zich kon bevrijden uit Egypte.Hij bouwt een huisje om zich heen en aan het eind van de week komt hij kortingscode smart parking er uit als een prachtige vlinder!Water vermengd met bloem is een plompe massa.Verloop Gesprek : - Welke kleuren doen je aan 'dood' denken?
Iemand met een leeg en zuiver hart weerspiegelt beelden van de Onzichtbare.
Daarom is het belangrijk deze beelden niet énmalig te gebruiken in een les of activiteit rond Pasen, maar het hele jaar door.
A builder looks for the rotten hole where the roof caved.(II, ) Het woord is als een nest, betekenis de vogel, het lichaam de rivierbedding, de geest het golvende water.En die drie dagen dan?Walk out like someone suddenly born into color.Dit is geen klooster zonder hoop.Honderd keer neem je je voor ergens heen te reizen - Hij trekt je ergens anders naar toe.Je las het vers: 'Vermoedens wegen niet op tegen de waarheid maar toch werd je door zo'n lichtflits blind voor het licht van de zon.Hierop is Jezus gestorven.Quietness is the surest sign that you've died.Diezelfde God kom ik tegen in het levensverhaal van een zekere Jezus.