Welkom bij de Rabobank In deze chat vragen wij u nooit naar beveiligingscodes hangtafel balkon zelf maken zoals de inlogcode, signeercode of uw pincode.
Voorbeeld van een bonus -malusladder, de verzekeraar bepaalt op welke trede de verzekerde wordt ingeschaald.
Daarnaast wordt er melding gemaakt bij het centrale meldpunt van de verzekeraars, (fish, Fraude en Informatiesysteem Holland).Bij de meeste verzekeraars zijn alle schades die onder de beperkt-casco dekking vallen, zoals schade door diefstal, inbraak, ruitbreuk, hagel, storm en (wilde) dieren, niet van invloed op de bonus -maluskorting.In het derde jaar 'valt' hij nu terug van trede 7 (45 korting ) naar trede 3 (15 korting ).Een bonus -malussysteem komt in de meeste, europese landen voor, inhoudelijk zijn er echter grote verschillen.In het derde jaar heeft hij echter een aanrijding veroorzaakt.Deze persoon sluit voor het eerst in zijn leven een autoverzekering.Door diverse oorzaken kunnen aan uw echte schadevrije jaren (opgebouwde rechten door de verzekeringsmaatschappij extra treden (extra stapjes op de bonus -malusladder zonder dat hier schadevrije jaren aan ten grondslag liggen) zijn toegevoegd waardoor een hogere korting ontstaat dan op basis van uw echte schadevrije.Daarnaast is het gebruikelijk dat de verzekerde een vergoede schade later voor eigen rekening kan nemen waardoor er eveneens geen gevolgen voor de premie zijn.Voor zover mogelijk zal de verzekeraar een schade trachten te verhalen op een aansprakelijke wederpartij.
Deze twee schadevrije jaren worden verminderd met de 4 treden terug.
De verzekeraar geeft, als de verzekerde in dat jaar van verzekeraar zou veranderen, royementsgegevens af aan Roy-data met -2 schadevrije jaren.Houd deze codes altijd geheim, ook in een chatgesprek.Het bonus -malussysteem beloont schadevrije rijders met een lagere premie en straft schaderijdende bestuurders met een hogere premie.Het huidige bonus -malussysteem is ingevoerd in 1982 als vervanging van het no-claimsysteem.Verzekeringsadvies van deze week : Een no-claim optie met bescherming lijkt aantrekkelijk te zijn.Er zijn drie soorten autoverzekeringen, de WA autoverzekering, de beperkt Casco en de WA casco (All-Risk verzekering).Het is ook handig om te weten dat een no-claim optie met bescherming komt te vervallen als er een overstap wordt gemaakt naar een andere verzekeraar.De ladder begint meestal bij 25 toeslag en eindigt bij 75 of 80 korting.De zorgverzekering is in Nederland verplicht.