cadeau voor pensionaris

13 november 1980 luidde: "1.
zie Zilversmedenbuurt openbare ruimte ID wijk 04 - Altrade Nijmegen 1900: naamloos Raadsbesluit.d.
Op het granieten aanrecht stond het petroleumstel van groene emaille waarop vaak vlees, soep of rode kool uuuuren stonden te sudderen.Amsterdam, betonwerker, Amsterdam, begr.Jacoba Gerarda Gerda Rijnders, geb.16 december 1992: Van Schuylenburgweg Raadsbesluit.d.Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 maart.Ten jare 1466 toch stelde hij te boek een geschrift, getiteld: 'De nobili principatu Gelriae et cius origine.i.
In het archief van de beide Weeshuizen te Nijmegen vond de stadsarchivaris, de heer Meeuwsen, een akte van 1563 over een boerderij 'den Vossenpels'.
Van Benthem de eerste vergunning voor de bouw van twee onder- en bovenwoningen (nummer 43 t/m 49).Tengevolge van een amendement (.) werd die verbinding evenwel over Culemborg en Bommel gelegd, en het oude, vroeger zoo roemruchtige Nijmegen, in tegenstelling met een tal van veel kleinere steden, van het Nederlandsche spoorwegnet uitgesloten.Vossenweide buurtpark tussen de Vossendijk en het Turkooispad.Amsterdam Leonardus Pierre Guillaume Ummels, geb.Hiervoor werden de kinderen, zoals mijn eigen oma Jo 4e dochter uit 't gezin van Johanna dan naar het Water en Vuur' winkeltje gestuurd, waar enorme houtvuren kado voor 12 jarige jongen gigantische ketels water aan de kook brachten.Van Thomas Adrianus (Tom) en Johanna Martinus Maria (Jopie) Hagenaars:.