Dit betekent dat het niet mogelijk is op browserniveau Flash cookies te beheren op de manier waarop u andere cookies zou beheren.
U kunt hieronder een overzicht vinden van de hierboven besproken informatie: Doel van verwerken Juridische grond Vrijwillige of noodzakelijke verstrekking van persoonsgegevens Sectie 3 a Aanbieden van Bedrijfsdiensten Uitvoering van contract Verstrekking is noodzakelijk Het niet verstrekken van gegevens etos eigen merk make up houdt in dat het onmogelijk wordt.
Meer informatie over de te volgen procedure voor het uitschakelen van cookies vindt u via uw helpscherm op de website van de aanbieder van uw internetbrowser.We mogen geanonimiseerde gegevens of gegevens die u niet langer persoonlijk identificeren, gebruiken, ook indirect (zoals statistieken voor elk doeleinde of verstrekken aan derden. Bewaarperiode van uw persoonsgegevens Wij zullen uw gegevens enkel bewaren voor de periode die nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld zoals aangegeven in deze Privacyverklaring. Updates van deze privacyverklaring Het Bedrijf make bluetooth audio receiver mag deze Privacyverklaring aanpassen of herzien om aan de geldende wetten te voldoen.Websites kunnen deze bestanden namelijk lezen en schrijven, waardoor zij u kunnen herkennen en belangrijke informatie kunnen onthouden.U dient dit aan te passen op alle apparaten waarmee u deze site bezoekt.Worden UW persoonsgegevens uitgewisseld MET HET buitenland?De verdere rechten zoals uiteengezet in Sectie 9 zijn van kracht vanaf.
Met dit doeleinde heeft het Bedrijf behoorlijke administratieve, technische en fysieke maatregelen getroffen, ontworpen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en gebruik, openbaarmaking of aanpassingen door onbevoegden.
KlikBekijk paragraaf 4 voor meer informatie.U kunt ons welche creme nach permanent make up lippen bereiken op het volgende e-mailadres.Het gebruik van de persoonsgegevens die wij al verzameld hebben uitbreiden, zullen wij u berichten en u een keuze geven ten aanzien van ons toekomstig gebruik van die persoonsgegevens, zoals de geldende wetgeving mogelijk vereist.U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking, maar het Bedrijf kan uw gegevens alsnog verwerken in geval van een gerechtvaardigd belang dat prevaleert boven uw belang of voor juridische verdediging. Worden uw persoonsgegevens uitgewisseld met het buitenland?WAT zijn UW rechten.B.T.De cookies die door de meetbureaus worden geplaatst dan wel uitgelezen, verzamelen informatie over het aantal gebruikers en het kijkgedrag van de gebruikers van onze websites en apps onder andere door het vastleggen van het IP-adres en/of het identificatienummer van je tablet of smartphone.HOE KAN IK contact opnemen.B.T.U heeft onder andere het recht tot inzage, aanvulling, bijwerken, herziening en verwijdering van uw persoonsgegevens.U kunt weigeren Flash cookies van deze site te accepteren door gebruik te maken van de Flash beheertools van Adobe op m/security/flashplayer.