Een keer zinsdeel met 14 of meer tekens is het beter.
Stel deze optie in wanneer u de huidige gegevens kookboek ijs maken door nieuwe gegevens wilt vervangen, bijvoorbeeld wanneer het nieuwe XML-gegevensbestand actuele gegevens bevat.
Office 365 and Windows 10 bring cool, new tools to work smarter and more securely on any device.
Met én klik op een knop kunt u moeiteloos de nieuwste gegevens van de webpagina ophalen.
Naar boven Gegevens vernieuwen Wanneer u bent verbonden met een externe gegevensbron, kunt u ook een vernieuwingsbewerking uitvoeren om de bijgewerkte gegevens op te halen.Excel-gegevens importeren in Access Als u gegevens vanuit Excel in een Access-database wilt opslaan en deze gegevens in het vervolg wilt gebruiken en onderhouden in Access, kunt u de gegevens importeren in Access.Telkens wanneer u gegevens vernieuwt, ziet u de nieuwste versie van de gegevens, met inbegrip van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds de gegevens voor het laatst zijn vernieuwd.U kunt gegevens vanuit Access naar Excel overbrengen door de gegevens in een Access-gegevensblad te kopiëren en deze in een Excel-werkblad te plakken, verbinding te maken met een Access-database vanuit een Excel-werkblad of Access-gegevens naar een Excel-werkblad te exporteren.Een beheerder moet bijvoorbeeld mogelijk een database van een testserver verplaatsen naar een productieomgeving of een bijwerkquery die toegang heeft tot de gegevens.Als u een volledige lijst wilt zien van de odbc-stuurprogramma's die op uw computer zijn geïnstalleerd, opent u het dialoogvenster odbc-databasebeheer en klikt u vervolgens op het tabblad Stuurprogramma's.Zo is een factuur met de naam en het adres van een klant of een rapport met de financiële resultaten voor het laatste kwartaal niet langer slechts een statisch rapport.U kunt echter ook aanvullende informatie opgeven, bijvoorbeeld of u een wachtwoord wilt gebruiken en of u de geïntegreerde beveiliging van Microsoft Windows wilt gebruiken.Aan externe gegevensbereiken uit databases wordt de naam van de query schepijs maken zonder ijsmachine toegewezen.Weergeven waar elke verbinding wordt gebruikt in de huidige werkmap.(Klik op het tabblad gegevens in de groep Externe gegevens ophalen maak je eigen kookboek op Van Internet.) Moet u toegang hebben tot de World Wide Web via een intranet of via een modem op uw computer of netwerk kunt, of u een query ten opzichte van html-.U kunt zelfs SharePoint Server en een gebruikerswachtwoord clientcomputer automatisch detecteert wijzigingen in de verbinding archiveren en gebruikt u de meest recente versie van het verbindingsbestand instellen.Verbindingsgegevens definiëren Een UDL-bestand (Universal Data Link) bevat de verbindingsgegevens die een data consumer gebruikt om toegang te verkrijgen tot een gegevensbron via de OLE DB-provider van die gegevensbron.
Er zijn tal van gegevensbronnen die u verbinding met maken kunt: Analysis Services, SQL Server Microsoft Access, andere olap en relationele databases, -spreadsheets en tekstbestanden.
U kunt gegevensbronnen machine alleen op de computer waarop die deze zijn gedefinieerd.
Als deze functie niet beschikbaar is, moet u de Microsoft Excel-odbc-invoegtoepassing (Xlodbc.) XLA).
Excel voor Office 3 Excel 20 Excel 20Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden.Ondersteuning voor gegevensobjecten en gegevensbronnen in Excel In de volgende tabel ziet u een overzicht van de gegevensbronnen die worden ondersteund voor elk gegevensobject in Excel.Naar boven Verbindingen beheren Vanuit het dialoogvenster Werkmapverbindingen kunt u verbindingen moeiteloos beheren (maken, bewerken en verwijderen).U kunt de verbindingsgegevens op een van de volgende manieren maken: Gebruik het dialoogvenster Eigenschappen van de koppeling gegevens definiëren van een gegevenskoppeling voor een OLE DB-provider in de Wizard Gegevensverbinding.Raadpleeg de Help van Microsoft-Query voor meer informatie.Een dergelijke bestandsgegevensbron bevindt zich op én computer en verwijst naar een computergegevensbron.Het volgende diagram bevat een overzicht van de voornaamste kenmerken van gegevensverbindingen.Zo kunt u bijvoorbeeld aandelenkoersen analyseren in Excel met behulp van informatie die rechtstreeks van een webpagina afkomstig.Verbindingsgegevens wordt opgehaald uit een verbindingsbestand in een werkmap, en de verbindingsgegevens eenvoudig kan worden bewerkt.

Bijvoorbeeld, kunt u een Access-formulier om velden in een andere volgorde dan de volgorde van kolommen in het werkblad weer te geven of u kunt een lange rij met gegevens gemakkelijker bekijken op én scherm.
Microsoft Teams, yammer, access, planner, visio, learn the basics, get going quickly and easily with Office 365 video training.
Deze externe gegevensbron is via een gegevensverbinding met de werkmap verbonden.