Onze website vraagt u toestemming te geven alvorens we gebruik maken van cookies.
In elk geval kan het Bedrijf doorgaan met het sturen van administratieve berichten gerelateerd aan de Bedrijfsdiensten.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u?HOE verwerken WIJ UW persoonsgegevens?Sectie 3 g Overeenstemming met wettelijke verplichtingen Uitvoering van contract Het niet verstrekken van gegevens houdt in dat het onmogelijk wordt Bedrijfsdiensten aan te bieden.De veiligheid van uw gegevens is voor ons een prioriteit. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?Zonder deze absoluut noodzakelijke cookies zouden wij bepaalde diensten of functies wellicht niet kunnen aanbieden en zou onze website niet zo probleemloos functioneren als wij zouden willen.
WIE heeft toegang TOT UW persoonsgegevens?
De cookies die door de meetbureaus worden geplaatst dan wel uitgelezen verzamelen informatie over het aantal gebruikers en het kijkgedrag van de gebruikers van onze Bedrijfsdiensten onder andere door het vastleggen van het IP-adres en/of het identificatienummer van je tablet of smartphone.Etnische achtergrond, politieke mening, religie of andere geloofsovertuigingen, gezondheid, criminele achtergrond, of vakbondslidmaatschap) op how to make gif photoshop cc of via de Bedrijfsdiensten of op andere wijze.G) Voldoen aan de geldende wetten of juridisch processen en/of reageren op verzoeken van publieke en overheidsinstanties; h) Een bedrijfstransactie af te ronden, zoals een (voorgestelde) reorganisatie, fusie, verkoop, samenwerkingsverband, opdracht, overdracht of andere transacties van alle of een deel van de Bedrijfszaken, -middelen.Je kan deze cookies via de browser beheren en aanpassen, maar wees ervan bewust dat de website minder goed zal functioneren wanneer je deze aanpast.Publieke gegevens en posts zijn altijd openbaar.U kunt een aanvraag sturen naar het adres in Sectie.Deze informatie kan door hen gebruikt worden om advertenties te laten zien waarvan zij op basis van de door u bekeken content denken dat deze naar alle waarschijnlijkheid voor u interessant zullen zijn.