De Wet-Mulderbon is dus geen naheffingsaanslag parkeerbelasting.
Rotterdam heeft meerdere milieuparken waar je het afval kunt wegbrengen.
Faxnummer:, e-mail: Contactformulier of via, kamer van Koophandel nummer.
Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de originele bon (onder de ruitenwisser) digitaal bezwaar indienen.
Dan moet u zich inschrijven in de gemeente waar u woont.Bent u jonger dan 16 jaar, dan is toestemming nodig van een ouder/gezaghouder of andere wettelijk vertegenwoordiger.Voor particulieren is het ophalen van grofvuil gratis.Stuur uw bezwaar naar: cvom (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie) sector Mulder.Op donderdag van.00 tot.00 uur.Een metamorfose aan uw tuin geven zorgt voor nogal wat takken, bladeren en ander biologisch afval.De ouder/gezaghouder moet samen met u aanwezig zijn bij de aanvraag.Bekijk dan onze website voor een duidelijk overzicht van afvalstromen die wel of juist niet zijn toegestaan.Als u vragen heeft over container huren bij Regiocontainer, adviseren wij u om contact op te nemen met onze deskundige klantenservice.Het boetebedrag van een Wet-Mulderbon is bovendien veel hoger (90 euro of meer) dan het bedrag van de naheffingsaanslag parkeerbelasting.Betalen van een Wet-Mulderbon, de Wet-Mulderbon kunt u niet bij de gemeente betalen.Dit is geen boete maar een naheffing voor niet-betaalde parkeerbelasting (naheffingsaanslag parkeerbelasting).Openingstijden, maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.
Desnoods dient u gebruik te maken van een andere parkeerautomaat in de buurt.
Org, bekijk en lees de, privacy policy.Telefonisch spreekuur vakafdeling Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur Als uw aanvraag in behandeling is genomen dan neemt uw WMO-consulent zelf contact met u op als er nog aanvullende informatie noodzakelijk is om uw aanvraag in behandeling te nemen.U komt zelf langs op de afspraak.U kunt ook een e-mail sturen naar: Meldingen Openbare Ruimte Voor doorgeven van gebreken aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen en riolering (van de erfgrens tot/met het hoofdriool).Maar ook een oud kastje dat je weg wilt doen valt onder grofvuil Rotterdam.Wij kunnen binnen 24 uur een container leveren zodat u ongemoeid met uw klus verder kunt.WhatsApp buurtpreventie Een WhatsApp-Buurtpreventiegroep in uw buurt Overal in Nederland maken steeds meer zelf online logo maken inwoners gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken.Telefoonnummer: 14 0255 Werk, Inkomen en Zorg Telefonisch spreekuur: Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur Inburgering, sociale activering, zorg en vrijwilligerswerk: maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur Inloopspreekuur Uitsluitend voor érste aanvragen.Dakleer, koelkasten en matrassen mogen niet in de bak geplaatst worden.