hoe maak ik een plan van aanpak

Het antwoord staat in een Projectplan of een Plan van Aanpak.
Het organiseren van het festival heet een 'project' omdat: het werk buiten de dagelijkse routine van Het Patronaat valt de klus een begin heeft en een eind als het resultaat klaar (dat is als het festival is afgelopen én geëvalueerd) kennis uit verschillende disciplines nodig.
Evalueren: Meten is weten.Het is even een klus om zon document te schrijven, maar als het er eenmaal ligt, bespaart het je echt veel tijd.Dat is in principe niets meer dan een vertaling van het PvA. .Dit kan bijvoorbeeld een onderzoek zijn voor een strategisch marketingplan.Dat betekent dat het plan van aanpak op de correcte manier is geschreven en aan de strenge eisen dataio korting voldoet.In een goed projectplan zie je in elk geval altijd de volgende onderdelen: Resultaatdefinitie, randvoorwaarden, fasering, beheersplannen voor de factoren Kwaliteit, Tijd, make a wish foundation international Geld, Organisatie en Informatie.Oplossingen via communicatie: Zijn de problemen op te lossen en zijn deze dan op te lossen met communicatie?Een plan van aanpak (PvA) is vaak een uitgebreid basisdocument waarin alles staat beschreven wat van belang is voor het project.Situatie: In veel gevallen wordt eerst de huidige situatie geanalyseerd en omschreven.
Realisatie binnen organisatie: Wat moet er binnen de organisatie aangepast worden om dit plan te kunnen realiseren?
Maak een overzicht van alle problemen door middel van categorieën.Gantt-charts en, critical Path Diagrams.Eventueel kun je op elk probleem uitgebreider ingaan in de bijlagen.Wat is je doelgroep?Wat is het doel van het communicatieplan?Verken de opdracht en maak een inschatting van de zwaarte van het project.Let wel op dat je dit goed moet kunnen motiveren, zowel in je scriptie, als in jouw mondelinge verdediging!

De onderdelen in een communicatieplan is voor iedere organisatie anders.
Het PvA is direct goedgekeurd door de examinatoren (marketingadviseurs en consultants).
Dat doe je naast je gewone werk.