Als je vooruit wilt, is het goed om wat rond te kijken op de arbeidsmarkt.
Bekijk samen wat voor de komende weken je taken zijn.
Loonstrook, je werkgever is verplicht om een schriftelijke opgave van je salaris te geven.
Het verschil met de stage is dat je meer verantwoordelijkheid krijgt, er meer zelfstandigheid van je wordt verwacht, de opdrachten complexer zijn en dat de eisen aan de verslaglegging anders zijn.
Ben je al aangenomen, dan kan de werkgever er alsnog vanaf zien.In Nederland houden we what makes me unique kleine marges aan bij het onderhandelen, anders krijg je ruzie.Als je stage loopt en een bijbaan hebt kan je het beste eerst even uitrekenen waar je het meeste verdient en daar de loonheffingkorting op laten toepassen.Er zijn bedrijven die alleen een reiskosten-, onkosten- of kilometervergoeding geven.Je hebt ze bijvoorbeeld nodig om geld terug te krijgen van je ziekenfonds, de belastingdienst of om huursubsidie aan te vragen.Ik heb geen salaris gekregen, wat kan ik daar aan doen?In de conclusies mag je alleen puur observeren en nog niet interpreteren.
Het liefst aan je begeleider zelf.
De datum van de uitbetaling dient geregeld te zijn in het stagecontract of loopt via de CAO van het bedrijf.Zo lighted make up mirror is iedereen op de hoogte van je activiteiten.We hebben nu nog een particuliere- en ziekenfondsverzekering op dit moment maar dat gaat veranderen.Je loopt dan een afstudeerstage.In principe krijg je voor schoolactiviteiten bij de meeste bedrijven gewoon een dag vrij.