De opkomst van smartphones, tablets en social media biedt ook de stripmarkt nieuwe kansen op het gebied van online communicatie.
Bedrijven en instanties doen nog regelmatig een beroep op stripmakers.
Opvallende reclamestrips uit deze periode zijn 'Droppie Water' van Robert van der Kroft en 'Het Bordenvolkje' van Uco Egmond.
Hebreeuws is simpelweg de Nederlandse term voor het Hebreeuwse woord Ivriet.
Live cartooning wordt tortilla chips zelf maken een nieuwe bron van inkomsten voor stripmakers en cartoonisten.Maar het is ook de period van Chocomels Sjokkie en Albert Heijns Heintje.Middeleeuws rabbinaal Hebreeuws bewerken De middeleeuwen brachten aanzienlijke vernieuwingen in de Hebreeuwse taal, en wel voornamelijk in de geschreven taal.Hebreeuws van de Misjna bewerken Vanaf ongeveer 200.De taalfase van deze teksten wordt vaak Rabbijns Hebreeuws genoemd, omdat de auteurs van de teksten "rabbijnen" heten (hebr.Tekenaars die hun mak velgen naafdop medewerking verlenen zijn Carry Brugman, Richard van de Pol, Arie van Vliet en René Bergmans.
In veel mindere mate was ook Italië belangrijk, vooral voor romantische poëzie.
De Grieken namen het alfabet over en vulden het aan met klinkers.
Voor deze literatuur, alsook de medische en religieuze lectuur van bijvoorbeeld Maimonides, moesten nieuwe woorden en uitdrukkingen in het Hebreeuws worden ontwikkeld.Verder is een groot deel via talen als het Grieks en Latijn aan het Hebreeuws ontleend.Ook de strips uit de nieuwe treinkranten Spits en Metro komen aan bod.Niet alleen voor de allerkleinsten (Bobo) en de jeugd ( Eppo, Tina maar ook volwassenen komen met bladen als Tante Leny Presenteert, De Vrije Balloen en Gummi aan hun trekken.Modern Hebreeuws verschilt op talrijke punten van het klassieke Hebreeuws.Dat geldt ook voor talen die geschreven worden in de alfabetten die aan het Griekse ontleend zijn: het Latijnse en het Cyrillische alfabet.Berbers en het, somalisch.Ook keren oude bekenden terug, zoals Eppo.Verder reclamestrips voor Iglo, lego, Smacks en Tom Jerry ijsjes.Ook het Amerikaanse blad MAD krijgt in deze tijd een Nederlandse versie.