De compositie is de keus van de kunstenaar of vormgever, waar zet je wat in het beeld.
De eenvoudigste kleurencirkels bestaan uit zes kleurvlakjes: drie primaire en drie secundaire kleuren.
Hierdoor ontstaat een indruk van diepte ( ruimtesuggestie).Continue kleurencirkel in de beeldschermtechniek (rood-blauw-groen omdat er oneindig veel kleuren zijn, bestaan er discontinue kleurencirkels met een verschillend aantal kleuren.We weten daarom dat het object verder weg staat.Een korting vamos discontinue kleurencirkel geeft de verschillende kleuren in een afgelijnd boogdeel, een continue kleurencirkel laat de verschillende kleuren in elkaar overvloeien.Landschap, kunstwerk met de natuur als voornaamste onderwerp.Zowel de boven- en onderhelft als de linker- en rechterhelft kunnen online escape room maker symmetrisch zijn.
Centrale compositie Bij het centrale compositie staat het belangrijkste element in het midden van het beeldvlak.
Het maakt niet uit hoe deze driehoek staat, het geldt ook voor de driehoek in een kleurcirkel met overlopende kleuren.
Hier spreek je van als je in een landschap alles naar de horizon toe steeds kleiner en vager van kleur wordt.In een kleurenbeeldscherm zijn dus slechts lichtbronnen in drie kleuren aanwezig: rood, groen en blauw.Worden de kleuren bij de punten van een gelijkzijdige driehoek als licht met elkaar gemengd dan ontstaat dus wit licht.Daarom wordt naast magenta, cyaan en gele inkt ook altijd zwarte inkt gebruikt.Worden inkten in de kleuren aan de punten van een gelijkzijdige driehoek, willekeurig gedraaid rond het midden van de cirkel, met elkaar gemengd, dan ontstaat in theorie de kleur zwart; ieder pigment absorbeert immers een deel van het licht en de drie pigmenten samen het.

Logisch, want door lichtmenging wordt de kleur natuurlijk "lichter".