korting tuinen van appeltern anwb

Bij Wamel voert de route over de Waalbandijk.
Verderop doet de Griendweg zijn klein scherm groot maken naam eer aan: langs de weg verwijzen nog enkele overgebleven wilgenbossen naar de griendcultuur van weleer.
Het huidige huis is zon 250 jaar oud, maar ondergronds liggen nog steeds de gewelven van zijn voorganger, het afgebroken kasteel.
Iedere wetering had zijn eigen sluis en later zijn eigen stoomgemaal.Appeltern heeft niet alleen zijn overbekende Tuinen van Appeltern en de Heerlijkheid Appeltern, nu een parkachtig landgoed waar nog enkele 18e-eeuwse bijgebouwen staan.Geef je beoordeling, titel is niet ingevuld, toelichting is niet ingevuld.Ternauwernood van de slopershamer gered, is dit het enige overgebleven stoomgemaal van de 34 die het Gelders Rivierengebied ooit droog hielden.Selecteer je gezelschap - optioneel, alleen, stel, gezin, groep.Let ook op de bijzondere deels drijvende vakantiewoningen die dicht bij de jachthaven langs de dijk liggen.Het oorspronkelijke kasteel werd in 1818 afgebroken.De Gouden Ham trekt s zomers tal van recreanten, van zeilers tot waterskiƫrs.De overblijfselen van de oude kooi in natuurgebied De Meren (Staatsbosbeheer) zijn te bezoeken, de andere kooien zijn nog geheel of gedeeltelijk in bedrijf maki sushi what is en niet toegankelijk.De bewoningsgeschiedenis van Druten voert terug tot de Romeinse tijd.Even verderop voert in het dorpje Horssen het Kerkepad langs maar liefst drie kerken.Bij Nieuwe Schans kwamen ooit drie afwateringskanalen de Leeuwense, Rijkse en Maasbommelse Wetering bij elkaar.Wel zijn ze vanaf de weg herkenbaar aan de hoge bomen die de kooiplas karakteristiek omringen.
Het particuliere Landgoed Heerlijkheid Horssen houdt het verleden en de natuurwaarden van het landgoed levend.
Vanaf de middeleeuwen bestierden de Heren van Druten en daarna het adellijk geslacht Van Delen het gebied vanuit hun kasteel, dat in 1830 werd gesloopt.Het is nu op bepaalde data als museum te bezichtigen.Dit Groene Dijkje is bij de dijkverzwaring aangelegd omdat de oude dijk onvoldoende ruimte bood voor versteviging.Wilgentenen en eenden waren toen het enige dat deze drassige komgronden opleverden.Waar deze omlaag overgaat in de Dorpstraat, gaat links de dijk verder als een grasdijk.De Rijkse Sluis heeft geen afwateringsfunctie maar fungeert alleen nog maar als waterinlaat bij droge tijden.De luisterrijke renaissancezaal is door de gemeente aangewezen als trouwlocatie.Bij deze ramp verloren 37 mensen het leven.Ter hoogte van Afferden liggen de Afferdense en Deestse Waarden, een natuurgebied compleet met meestromende nevengeul (niet aan de route).

Aan het eind van de Nieuwe Wetering staat net onder de dijk het Stoomgemaal De Tuut uit 1918.