Blijdschap als onze geestelijke en natuurlijke kinderen in waarheid wandelen (3 Joh.
Ps.40:4 Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God.
" zijn rechtvaardige ziel gekweld " (2 Petrus 2:8).
Als je het gevoel hebt dat er iets mis is met je geestelijk leven dan is het tijd om je voor de Heer te spotify cadeaukaart ah verootmoedigen.
Daaruit blijkt je liefde tot Jezus.De oplossing is het terugbrengen van de balans in je leven tussen activiteit en ontspanning.Bijvoorbeeld door te bidden: "Ik dank U dat U mij nooit zult begeven en verlaten.4 Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.Zonder begeleiding van de muziek gaat het zwaarder.Jes.41:10 vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God.
2 Rondom Jeruzalem zijn bergen; zo is de here rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid.
Toen keerde hij zijn gelaat naar de wand en bad tot de here: 3 Ach, here, gedenk toch, dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen.
Daarna had het mysticisme geen vat meer op mij." (p.
14 Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des heren, en in uw lot een keer brengen; Hebr.11:6 maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn.Luc.8:24 Toen kwamen zij en maakten Hem wakker en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan!11 Hem zij de kracht in alle eeuwigheid!Hebr.11:6 maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn.Luc 11:10 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.3 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel.Matt.25:1 Zijn heer zeide tot hem.Als we, over een langere termijn gezien, weinig ervaren komt dat omdat de Heilige Geest niet de ruimte krijgt.