P.11 Retrieved from: Ross, Philip, Cow farts have larger greenhouse gas impact than previously thought; methane pushes climate change.
Diverse soorten vlees, vlees is het spierweefsel van gewervelde dieren.
P (en) Denis Campbell - Cut red meat intake and don't eat ham, say cancer researchers.
(en) Larsson SC, Virtamo J, Wolk.Deze kunstmatig veroorzaakte rode kleur kan echter zeer lang in het vlees aanwezig blijven, tot wel een jaar.10 Vleesconsumptie in zijn algemeenheid, maar vooral de consumptie van rood vlees hangt eveneens samen met een verhoogd risico op borstkanker, 1 pancreaskanker, 11 leverkanker 12 longkanker, 12 en slokdarmkanker.World Cancer Research Fund advises people to limit consumption of beef, pork and lamb and avoid processed meat.Materiaal : - Materiaal Colorimeter 6 maatkolven van 50 ml pipetten - reagentia sulfanilzuur - naftylamine natriumacetaat azijnzuur je eigen wereld maken stamoplossing HCl NaNO2.Org/Papers/lab93 ; e-mail: Download: pdf, searchterms for Google and alikes.Tackling climate change through livestock a global assessmaent of emissions and mitigation opportunities.4 Tegelijk werd in 2000 voor 10,8 miljard gulden aan veehouderijproducten geïmporteerd.(2005) J Natl Cancer Inst 97:1458-1465.Per hoofd van de bevolking werd in 2012 83,7 kg vlees per jaar gebruikt (rund, kalf, varken, kip, kalkoen).
14 Eerder bleek een dergelijk verband ook al bij vrouwen.
Daarnaast worden 192 eieren per jaar per hoofd van de bevolking gegeten 3 Mér dan driekwart van het in Nederland geproduceerde vlees wordt geëxporteerd.
Rood vlees bevat relatief veel myoglobinerijke dunne spiervezels ( type I spiervezels ) met hoge aerobe capaciteit (met veel mitochondriën die langdurig kunnen werken, zonder rustperiode.Er zijn anno 2010 tegengestelde tendensen waar te nemen in de prijsstelling van vlees.15 Echter, in een grote studie, de epic studie onder meer dan 500.000 mensen (448.000 geschikt voor analyse) in Europa waar aan ook het Nederlandse rivm heeft meegewerkt, bleek er in eerste instantie een verhoogd risico te zijn op het totaal overlijdensrisico bij rood vlees.International Business Times (2013).Meat intake and mortality: a prospective study of over half a million people.Typische voorbeelden zijn honden en katten, die niet gegeten worden in westerse culturen, maar wel in bijvoorbeeld China.8 Vee is verantwoordelijk voor 65 van alle menselijke emissies van het krachtige en langlevende broeikasgas distikstofoxide.Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.