Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst maken Een lijst met opsommingstekens maken Lijsten met opsommingstekens zijn een uitstekende manier om items in een willekeurige volgorde te vermelden, zoals een boodschappenlijst.
Zodra de brainstorm en planningfase klaar zijn, kan je jouw ideeën knippen en plakken in een verbonden MeisterTask project, waar ze naar actieve taken worden omgezet.
U kunt OneNote op elk gewenst moment afsluiten zodra u klaar bent met het maken van notities.
Notities op een pagina typen of schrijven.Typ de tekst voor het eerste opsommingsteken en druk op Enter om het volgende opsommingsteken te maken.Windows 8 Sluit OneNote en open het Configuratiescherm in Windows 8 (veeg vanaf rechts - als u een muis gebruikt, wijs dan naar de rechterhoek en kies het pictogram Zoeken.Het is de perfecte tool voor een creatieve brainstorm, alleen of in een team.Een koppeling bewerken Ga als volgt te werk om het internetadres te wijzigen waarnaar een bestaande koppeling in uw notities verwijst: Klik met de rechtermuisknop op de koppeling waarvan u het adres wilt wijzigen en klik maak je eigen team fifa 15 op Koppeling bewerken.Lees meer, eerst begonnen we MindMeister op een informele manier te gebruiken, maar het werd al snel een onmisbaar instrument voor onze projecten.U kunt bijvoorbeeld een logboek bijhouden van telefoongesprekken die u op bepaalde momenten van de dag hebt gevoerd door de details van een gesprek vooraf te laten gaan door de datum en de tijd.De tijd en datum invoegen Wanneer u een nieuwe pagina maakt in OneNote, wordt de pagina automatisch voorzien van een stempel met de huidige datum en tijd om aan te geven wanneer de pagina was gemaakt.Als u weer wilt typen, klikt u op het lint op het tabblad.Als u snel de huidige tijd wilt invoegen, drukt u op het toetsenbord op AltShiftT.Tegenwoordig kun je op je Android smartphone of tablet ook je diepste zieleroerselen kwijt met de gratis Memoires app.De volgorde van pagina's wijzigen, de tijd en datum invoegen, een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst maken.
Ga als volgt te werk: Zet in uw notities de cursor op de plaats waar u een lijst met opsommingstekens wilt starten.
Vervang in het dialoogvenster Koppeling dat wordt geopend de URL in het vak Adres door de nieuwe URL.
Notities opslaan In tegenstelling tot andere computerprogramma's wordt in Microsoft OneNote uw werk automatisch en continu opgeslagen.Afhankelijk van de manier waarop u OneNote gebruikt, kunt u de huidige datum en tijd van de computer invoegen in notities, wanneer u gebeurtenissen chronologisch wilt markeren of bijhouden.Klik op het tabblad Start, in de groep Basistekst, op Nummering.Een koppeling toevoegen of bewerken, tags toevoegen aan belangrijke notities, notities opslaan.U kunt typen in de huidige notitiecontainer die rond de tekst wordt weergegeven, praxis buitenkeuken zelf maken of ergens anders op de pagina klikken om een nieuwe notitie te maken.Srikanth Rajamani, samenwerken in groepsverband.Opmerking: Als u koppelingen naar andere pagina's in uw notitieblok wilt maken, klikt u op de notitiebloksectie die de pagina bevat waarnaar u een koppeling wilt aanbrengen, klikt u met de rechtermuisknop op het paginatabblad van de sectie, klikt u op Koppeling kopiëren naar pagina.Een koppeling toevoegen Voer én van de volgende handelingen uit: Typ of plak in uw notities het internetadres waarnaar de hyperlink moet verwijzen.Schrijven is typen geworden en het slot is vervangen door een wachtwoord.

Gebruik de pijlen om door de lijst te bladeren of klik rechtsonder in de lijst op de pijl Meer om alle beschikbare tags weer te geven.
Klik op het tabblad Start in de groep Tags op het pictogram van de tag die u wilt toepassen.