De normale functie van de senior ambtgenoot is het toezicht op geestelijke aangelegenheden, terwijl de junior ambtgenoot zich persoonlijk bezig houdt met het fysische welzijn van de constellatie.
Aldus worden zij natuurlijke tussenpersonen tussen de hogere, goddelijke niveaus van levend bestaan en de lagere, zelfs materiële vormen van leven op de evolutionaire werelden.
Daar zij een orde van zonen vormen waarin én van hun eigen soortgenoten als medeschepper heeft gefunctioneerd, stammen de Melchizedeks in make eye makeup constitutie ten dele van zichzelf af en komen daarom in aanmerking voor de verwezenlijking van een verheven vorm van zelfbestuur.
Bij deze uitzonderlijke groep zien wij de eerste poging tot zelfbeschikking van de zijde van wezens van het plaatselijk universum en ook de hoogste vorm van echt zelfbestuur.De Vader-Melchizedek (384.8) 35:1.1, nadat zij de wezens tot aanzijn hebben geroepen die hun persoonlijk behulpzaam zullen zijn, zoals de Blinkende Morgenster en andere bestuurspersoonlijkheden, in overeenstemming met de goddelijke bedoeling en de scheppingsplannen van een gegeven universum, vindt er een nieuwe vorm van scheppende.Zij treden bijna vaderlijk op bij het leiding geven aan van de Planetaire Vorsten, de Materiële Zonen en de dienende geesten.(393.8) 35:9.8 Van alle plaatselijke universa in Orvonton, met uitzondering van Henselon, heeft ons universum het grootste aantal Zonen van deze orde verloren.(390.2) 35:5.5 De Vorondadeks dienen in de plaatselijke universa op veelomvattende, gevarieerde wijzen.
(389.7) 35:5.3 In vele opzichten vormen deze Zonen een zichzelf besturend lichaam; als individuen en als groepen, zelfs als geheel genomen, zijn zij grotendeels onafhankelijk, ongeveer zoals de Melchizedeks, maar de activiteiten van de Vorondadeks beslaan niet zon uitgebreid en gevarieerd terrein.
100.000 (392.10) 35:8.10 Stelsel-Soevereinen en Assistenten.
Norlatiadek, uw eigen constellatie, wordt momenteel bestuurd door twaalf Vorondadek-Zonen.
(392.7) 35:8.7 In tegenstelling tot evolutionaire wezens, is het voor deze Zonen niet mogelijk om van de ene groep naar een andere bevorderd te worden.Na hun rehabilitatie worden zij aangesteld om beheerstaken te verrichten, en bij afdelingen van het fysische bestuur.Voor een opklimmende sterveling is deze wereld waarschijnlijk de interessantste plaats in heel Nebadon.(394.2) 35:9.10 Er bestaat wel een plan om deze eigenzinnige, dwaze Zonen te redden en velen hebben dan ook gebruik gemaakt van deze barmhartige voorziening; zij mogen echter nooit opnieuw functioneren op de post waar zij nalatig zijn geweest.Deze windows 10 lid maken van domein Academie voor Hogere Ethiek wordt geleid door de oorspronkelijke Vader-Melchizedek.Referentie FOB Prijs: US 4000.0-6000.0 / set MOQ: 1set Contact Opnemen Aanbevolen product van deze leverancier Wd-1201j kies de Hoofd 12 Naald Geautomatiseerde Machine van het Borduurwerk van de Computer uit Referentie FOB Prijs: US 3000.0-5000.0 / Piece MOQ: 1Piece Contact Opnemen Aanbevolen product van.Deze Zonen worden uitgekozen door de Schepper-Zoon en worden door Gabriël gevolmachtigd als de Meest Verhevenen van de constellaties, teneinde als zodanig tien millennia lang.000 standaardjaren, ongeveer.000 jaren Urantia-tijd te dienen.(388.9) 35:3.22 De hoogste opleiding voor het bestuur van het universum wordt door de Melchizedeks op hun thuiswereld gegeven.
(390.1) 35:5.4 Ofschoon de beslissingen en uitspraken van Zonen van deze orde altijd in overeenstemming zijn met de geest van het goddelijk zoonschap en in harmonie met het beleid van de Schepper-Zoon, hebben zij wel eens voor de Schepper-Zoon moeten verschijnen vanwege een dwaling,.
De Melchizedek-Zonen (385.4) 35:2.1, de Melchizedeks zijn de eerste orde der goddelijke Zonen die de lagere geschapen levensvormen dicht genoeg naderen om rechtstreeks te kunnen functioneren in het dienstbetoon van de verheffing van stervelingen, en om de evolutionaire rassen te kunen dienen zonder genoodzaakt.