prinsensteek maken

Hoofddeksels, een hoofddeksel die gemaakt is bij Janfré, die past iedereen.
Inhoud, in 's-Hertogenbosch kwam eind 19e eeuw vanuit de burgerij veel verzet tegen de excessen van carnaval.
Het jaar daarop (1883) voegde men een nieuw element toe, namelijk het bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid.
Oeteldonk heeft een eigen volkslied, dat in 1884 door Driek Pakaon werd geschreven, de muziek werd door Hannes Krassert gecomponeerd.Overigens is donk een verwijzing naar moeras (droge plek in het moeras).Deze vereniging is in 2006 ontstaan door fusie van de 'Stichting Oeteldonksche Club van 1882' en de 'Federatie van Carnavalsverenigingen Oeteldonk van 1968' en wordt bestuurd door een 'Ministerraad'.Peer vaan den Muggenheuvel tot den Bobberd die in 1882 voor het eerst groots werd ingehaald.De kleuren komen bovendien (in een andere volgorde) voor op het schilderij "de strijd tussen carnaval en de vasten" van Pieter Brueghel de Oude (1530-1569).Achter het Stadhuis, kwamen zij bijeen en smeedden een plan waarin iedereen zich zou kunnen vinden.Voor zowel de raad van elf als een prachtige Prinsensteek.Militaire uniformen tot fanfare en/of harmonie uniformen, of een op maat gemaakt colbert.Knillis wordt gezien als oprichter van Oeteldonk.Deze zijn: Kenmerkend voor Oeteldonk, is dat er elke dag een optocht.Aan deze optocht mogen ook de winnaars van de optochten van Slotgat, Terpersdurp, Zandhazendurp meedoen.
Het lied heet: "O pronkjuweel van heel deez' aard".
Het bestaat uit drie coupletten en een solo.
De authentieke dracht (voor mannen) is een boerenkiel, een rood-wit-gele sjaal, zwarte boerenpet en eventueel nog een rode zakdoek, en witte domino's groningen korting wanten.Klik hier voor foto's.Een grote optocht met praalwagens begeleidde de prins bij zijn intocht.2 Oeteldonk kent geen Raad van Elf, maar een Ministerraad.Mooie maar eenvoudige Prinsenjassen maar wel met de meest chique uitstraling.