Quizlet-gebruikers van 13 jaar of ouder kunnen een klas aanmaken om hun sets te organiseren en deze delen met vrienden en klasgenoten.
Volgens het, nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) hebben telefoons in de klas bovendien negatieve gevolgen voor sociale vaardigheden en het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen.
Een klas aanmaken, om te beginnen moet je inloggen op je account en klikken op de link.
De visie verschilt per school en per docent.
Smartphones zijn er zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs streng verboden.De andere docent maakt er in de les fanatiek gebruik van.Ook is er een aantal mobielvrije scholen.Vooral kinderen die moeite hebben met leren en kinderen met een taalachterstand zouden baat hebben bij een mobielvrije school.Leerlingen gebruiken hem om hun rooster te bekijken, maar how do you make a female squirt ook om te snappen en te appen.Stand van zaken, frankrijk haalde afgelopen maand het nieuws met een nieuwe wet.Als je de Quizlet-gebruikersnamen van je vrienden en klasgenoten weet, kun je deze in plaats daarvan toevoegen.Om dat te doen klik je op de knop.
Studying for tests is hard enough; you shouldn't also need to figure out what to study.
Zou jij graag lesgeven op een mobielvrije school?
Of zie je toch meer in het gebruik van de smartphone voor educatieve doeleinden?Toch leidt een dreigend verbod niet alleen bij leerlingen, maar ook bij leraren tot protest.Voer een titel in, klik daarna op de knop.Mensen uitnodigen om toe te treden.Een set toevoegen op je klassenpagina.Zo ver is het in Nederland nog lang niet.
Smartphones in de klas hebben ook voordelen ; ze zijn bijvoorbeeld prima in te zetten als educatieve tool.