Gelaagd glas bestaat uit minimaal drie lagen.
Kosten: 1,20 103,20 per auto.
Dit is een USB device, dus dat hoort een type B connector te zijn.
De soortelijke massa van gelaagd glas is: 2,5 g/cm3.
Het lijkt er op 65 korting bioscoop dat men de reflow niet helemaal goed voor elkaar krijgt.Dat heeft zijn redenen.De kosten liggen ook fors lager dan glas, omdat plastic gemakkelijker te vervaardigen is, zeker in speciale vormen.Het is een misverstand dat je een contract moet ondertekenen om een rechtsgeldige overeenkomst te hebben.In een volgend weblog wil ik de oplossing hiervoor beschrijven.Een andere mogelijkheid is polycarbonaat.In het midden zie je een blauw printje, dit is de mBed.Het bij de productie gebruikte chloor komt niet in het eindproduct terecht, maar wordt als een verdunde zoutzuuroplossing afgescheiden en teruggewonnen.
Reflow is standaard voor SMD componenten en je ziet her en der nog wat restjes soldeerpastabolletjes zitten, het stencilen van de pasta is dus niet overal netjes gebeurd.
Dit glas wordt logischerwijs niet per Kg verkocht, maar per.Een 'lelijke' connector aan de bovenkant was de trade-off.Zoals je je kunt voorstellen brengt dat soms problemen met zich mee.Een closed source library is lastig als je tegen een probleem of een bug aanloopt en je niet kunt vinden wat daarvoor de oorzaak.Of dat nu op papier staat, is niet belangrijk.Bovenstaande afbeelding is een foto van het LaOS mainboard.Nieuwe laserbuis, ik heb een nieuwe buis besteld op eBay bij een verkoper genaamd AutomationDirect.Niet helemaal; toen ik eens iets ingewikkelders probeerde kwam er nog een foutje om de hoek kijken: Dit was een olifant modelletje wat ik op thingiverse gevonden had.De derde spiegel zit in de headen stuurt de beam naar beneden door de lens.Daarnaast is er de mBed library en online compiler zodat je, als je dat wilt, zonder iets te installeren met een paar regels code iets relatief complex op kunt zetten.