Che Buono gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Ook derden kunnen jouw internetgedrag volgen.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.Che Buono wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.Geautomatiseerde besluitvorming, che Buono neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen kortingscode outdoor extreme dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar.Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Che Buono) tussen zit.Che Buono is the Italian trattoria on the Zuidas where you can enjoy a delicious lunch, dinner or afternoon drinks with finger food.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via.Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Through the open kitchen of Che Buono you can see your fresh Italian dishes including pizza's, pasta's, salads and fish or meat dishes getting prepared.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Zo bewaren we e-mailadressen voor onze nieuwsbrieven tot de ontvanger bepaald dat deze content niet langer relevant.Che Buono verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien vvv cadeaukaart online inwisselen dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.Che Buono blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Dat kan via de volgende link: Hoe wij persoonsgegevens beveiligen, che Buono neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Deelt de informatie die zij verkrijgt middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, waaronder ook persoonsgegevens, in een samenwerkingsverband genaamd NLProfiel van Buymedia Nederland met Sanoma en Telegraaf Media Groep om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen.Cookies kunnen gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen.Delen van persoonsgegevens met derden.Door op Ja, ik accepteer cookies te klikken, ga je akkoord met de verstrekking van jouow (persoons)gegevens aan Sanoma en Telegraaf Media Groep voor de totstandkoming van de gezamenlijke groepsprofielen.U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Che Buono verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.