Dit verschijnsel wordt kookvertraging genoemd.
Het water fricassee maken buiten de cellen kan verder worden onderverdeeld in intercellulaire - of weefselvloeistof, en intra-vasculaire binnen de bloedvaten vloeistof of bloedplasma, het vloeibare gedeelte van bloed.
Kamerstukken, 7-8 september 2012.Deze methode is uitermate effectief, duurzaam en heeft een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding.De matigende invloed van water op het klimaat is het sterkst in gebieden met een zeeklimaat.Planten en dieren passen zich aan aan droge omstandigheden, bijvoorbeeld door respectievelijk bladverlies en zomerslaap in het droge seizoen.Klik hier om de resultaten van de test te zien.Al xbox one gift card 10 euro het leven op aarde bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water.Zonder water was men daar gedoemd te sterven.In het christendom en het jodendom neemt water een aparte plaats.Er kan een waterconflict ontstaan als er niet voldoende schoon water voorhanden is in een gebied of land.Daarbij hebben 2,4 miljard mensen onvoldoende hygiëne als gevolg van watergebrek.Water budget kortingscode en humanitaire ontwikkeling Jongen in Jakarta wast zich (2004) Water, en met name goed drinkwater is erg belangrijk voor de mens.In veel religies staat water symbool als een reinigend middel.
De rest is onderverdeeld in zoet en zout grondwater (23.300.000 km ijs (24.000.000 km oppervlaktewater (meren en rivieren, 190.000 km) en waterdamp in de atmosfeer (14.000 km).
Er is dan minder zeep beschikbaar voor het reinigen van het wasgoed.Zie ook Mediabestanden WikiWoordenboek Bronnen, noten en/of referenties Systematische naam, vastgesteld door iupac (blz.Organismen verliezen water door verdamping en uitscheiding.De relatief grote molecuulmassa maakt water een uitstekend oplosmiddel voor vele zouten, de polaire watermoleculen hechten zich gemakkelijk aan de sterk geladen ionen waardoor deze uit hun kristalrooster getrokken kunnen worden.In dit diagram kan afgelezen worden bij welke temperatuur en druk water gasvormig (V, vapour vloeibaar (L, liquid) of vast (S, solid).De polariteit van water verklaart ook waarom zouten ( ionen ) en polaire stoffen (zoals suiker ) zo goed in water oplossen.Het speelt dan ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van de derde wereld.Soortelijke warmte Water heeft een buitengewoon grote soortelijke warmte ; voor water in vloeibare vorm is dit 4186 joule per kilogram per kelvin.2 Het fasediagram van water is buitengewoon ingewikkeld.

Bij zeer onedele metalen zoals natrium en kalium verloopt die reactie snel (met vuurverschijnselen bij minder onedele metalen zoals ijzer verloopt de oxidatiereactie veel langzamer en gelijkmatiger.
Hiervan bevindt 97 zich als zout water in oceanen en zeeën.
Bij die benaming ligt de nadruk op water als hydride van zuurstof.