3 in samenstellingen en door leken soms gebruikt als synoniem van vlak.
Sopers ' kussens ' genoemd.
A Zie ook Navigatielantaarns De boordlichten bestaan uit een promotionele korting easyjet groen licht aan bakboord en een rood licht aan stuurboord.Gerelateerde termen: borgpen, mastkling, borghoutje, zorglijn, zorgketting, borgtakel.Het moest voorkomen dat er bij het afstoppen te veel wrijving op een te klein opppervlak ontstond.Brandriet : riet dat gebruikt wordt voor afbranden van aangroeisel aan het schip.Gerelateerde termen: bodemzuiging, karren, vastvaren, wamen, enz.Pieter Klein: Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Het zijn dus overnaads gebouwde aken met voor een duidelijke platte heve, achter een iets spits toelopend met vertikale achterstevenbalk met aangehangen roer.Deze branders hadden door de aanwezigheid zelf speelgeld maken van een grote hoeveelheid kruit in combinatie met grote stukken steen en schroot een verwoestende kracht.Bovendek : 1 dek boven het eigenlijke dek, het hoofddek.Naar verluidt wordt de term 'blusvaartuig' in kringen van de brandweer alleen gebruikt voor de vaartuigen, die momenteel (2008) in beheer zijn bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken: De Gelderland, de Zuid-Holland en de Batouwe.
Breeuwstoel, kalfaatbank, kalefaatbank : eenvoudig bankje, waarvan alle drie de maten als de hoogte benut kunnen worden.
A Zie ook boorvaartuig.
Een knoopsgaten maken in bestaand breiwerk klipper met een lengte.
Blokkenmaker, blokmaker : persoon die scheepsblokken maakt.Bons, Bonsien, Vollenhovense schokker, Vollenhovense schuit : Klik hier voor afbeelding soort van kleine Schokker met wat voller voorschip, een iets steiler geplaatste steven en een wat achterlijker geplaatste mast.3 willekeurig schip, dat in een hoger gelegen vaargebied thuis hoort.Een platbodem, tevens een dubbeleinder.Redelijk breed boeisel over de gehele lengte, stevenbalken, vrij smal berghout onder dekhoogte, geen stuiten, weinig zeeg, iets oplopende voorschip, meestal een roefschip met diepverzonken roef.De verschillende types vallen nog het best onder te verdelen in: de Giethoornse bok (gewoon, geboeiseld, de melkbok, de kopbok, de Drentse bok, de Overijsselse bok de (Zuid-)Hollandse bok, de Noord-Hollandse bok, de Friese (vee)bok en de Zandbok.
Een aantal bommen zijn, toen ze buiten gebruik raakten, voor diverse werkzaamheden op het binnenwater ingezet.