Het is juist de bedoeling van verkanting om een hogere snelheid toe te laten.
Echte (massief) houten vloeren moeten stevig met een vaste ondergrond worden verbonden om kromtrekken, maar make a fake tree ook krimpen of uitzetten tegen te gaan.
Omgekeerd kan een steek eventueel wel een traparm genoemd worden.Bij molens zijn de kleppen van een zelfzwichter scheluw gemaakt voor het verkrijgen van een zeeg in de wiek.Een steek is tegenwoordig niet langer dan ongeveer 15 treden, bij langere trappen worden tussenbordessen aangebracht om de gebruiker te laten rusten en om te voorkomen dat permanente make up in amsterdam iemand over de hele hoogte van de trap valt.Een ononderbroken opeenvolging van ten minste drie treden wordt bij een rechte trap een steek genoemd.Een trap wordt scheluw genoemd als de bomen niet even lang zijn, dit in tegenstelling tot een rechte steektrap.Hoi wil deze week beginnen met buiten een betonnen trap te maken tussen twee muren.Het gevolg kan zijn dat een kastdeur boven of onder niet goed meer sluit, of dat een houten vloer of traptrede niet meer vlak ligt.In andere toepassingen heeft de term steek als lengtemaat betrekking op een zich repeterende afstand tussen bijvoorbeeld constructie-elementen.Woensdag.30u -.30u, donderdag.30u -.30u, vrijdag.30u -.30u.In diagrammen zoals hieronder geeft de pijl de richting van stijgen aan.Én vlucht bestaat dus uit meerdere steken of traparmen.Een verwante term is vlucht.
Dit laat zich voelen in ons gevarieerd en kwalitatief hoogstaand aanbod.
Bronnen, noten en/of referenties, verduidelijking: Bij een normale horizontale boog.Indien de trap niet recht is maar scheluw of verdreven en de treden niet allemaal parallel lopen, spreekt men niet van een steek maar van een traparm.Vaak gaat het om hout dat te snel na winning is verwerkt en onvoldoende heeft kunnen drogen of hout dat is gezaagd uit een kromme boom.Daar waar vertrekken uitkomen op een bordes spreekt men ook van overloop.Door te veel of te weinig vocht in het hout kan dit gaan werken en daardoor vervormen en wordt dan scheluw genoemd.