Die twee horen in mijn beleving onafscheidelijk bij elkaar.
In het najaar eten ze ook kleine vruchten en bessen.
Op een bepaald moment liep hij een weiland hoe maak je biefstuk medium rare in en bleef op de oever van een brede sloot staan blaffen.
In de Kempen noemen we haar kortweg tortel.Ook nu nog zijn er in de omgeving roekenkolonies te vinden.Dat verwijst ofwel naar de blauwachtige borst van het vogeltje of naar de blauwe eitjes, waar ook blauwlegger op slaat.Daarna hebben we nog een paar dode goudhaantjes gevonden in de buurt van het appartement.Vooral als ik in mijn eentje door het veld dwaalde, heb ik me vaak én met de omgeving gevoeld: ik liep niet dór de natuur, nee, ik maakte er deel van uit.Tegen de avond verhief zich de hele bende en verduisterde op verschillende plaatsen de lucht.Kop en nek van de kramsvogel zijn blauwgrijs - zo had ik het ook gezien de bovenkant bruin dat klopte eveneens - keel en borst rossig geel, met donkere strepen en vlekken en de buik is wit dat laatste had ik in de gauwigheid.Ze gaat dan op een tak zitten rusten tot de kevers, die levend de maag binnenkomen, gestorven zijn en het verteringsproces begint.Wie weet kunt u er nog eens van genieten.Zo was er een diepe kom ontstaan.Met name in de beekdalen van de Keersop en de Beekloop hebben wij als kinderen ons hart zomer en winter opgehaald.Na ongeveer twee weken komen de eitjes uit.
Een zanglijster zie ik dat nog niet doen!
Er is overigens ook een roodgesterde variant, Cyanosylvia svecica, die in meer Noordelijke landen voorkomt en zich hier alleen tijdens, en dan nog zeer zelden, de voor- en najaarstrek laat zien.
Loom en moe sjouwde ik de boodschappentas met lege flessen, want ik was aan de beurt.Nog een paar dagen heb ik het gefoeter van mijn teleurgestelde broer moeten aanhoren, totdat ik tot mijn verweer aanvoerde, dat we toch niks hadden gekund met de keep, omdat we niet eens een kooitje hadden.Later is me duidelijk geworden, dat gierzwaluwen graag nestelen in hoge gebouwen, in scheuren en gaten van muren, in torens en onder dakpannen.Om niet te zeer uit de toon te vallen en mijn moeder niet voor het hoofd te stoten, ging hij 's zondags wel naar de kerk.Hoewel ze niet opvallend gekleurd is, reken ik haar met haar kaneelbruine rug en lichte, gespikkelde borst zeker tot de mooiere vogels.