Hierbij kan je ook ingaan op de modellen die je gaat gebruiken voor je onderzoek.
De concurrentie is namelijk hevig in de branche.
Jouw onderzoek of hbo afstudeerscriptie zal veel tijd in beslag nemen.
Dit wordt ook wel een literatuuronderzoek genoemd.
Dit model staat bijvoorbeeld draairamen kantelramen maken al toegelicht in je theoretische kader, maar moet je nu gaan plaatsen bij een deelvraag.Het antwoord isgebruik de smart-methode!Dit zorgt ervoor dat je een onderzoek uitvoert dat specifiek antwoord geeft op én duidelijke vraag.Tip van : Wij adviseren om niet meer dan 8 á 10 deelvragen op te stellen in je plan van aanpak (PvA).Mocht er namelijk nog een verbeterronde zijn; bijvoorbeeld met het verbeteren van je scriptie om de essentie te leggen op de rode draad, heb je hier nog voldoende tijd voor.Het bedrijf dient een onderzoek uit te voeren.Uit welke afdelingen de onderneming bestaat.Hieronder een voorbeeld van een tijdsplanning uit een Plan van Aanpak vanuit het hbo.Het probleem is dat bedrijf X verwacht dat de sterke groei in de redelijke nabije toekomst zal stagneren door de hevige concurrentie (bron: Rabobank Cijfers Trends) en denkt dat het plafond binnen afzienbare tijd wordt bereikt.
Hierdoor krijgt de opdrachtgever een duidelijk beeld op welke wijze je onderzoek gaat uitvoeren.
Na het opstellen van de aanleiding wordt het probleem duidelijker.
Je dient in dit geval altijd een tijdsduiding aan te geven, wanneer jouw doelstelling gerealiseerd dient te worden.Onderdelen van dit plan zijn.a.: Hoofdvraag en deelvragen, afbakening van het onderzoek, onderzoeksmethode.Hiervoor zijn er diverse analyses en onderzoeksmethoden voor nodig.Nu je eindelijk het onderwerp van je scriptie bepaald hebt, is het tijd om het onderzoek af te bakenenje gaat je scriptie of onderzoek een kader geven in het Plan van Aanpak.Tip van : Uit ervaring weten wij dat vele (hbo afstudeerders) studenten en marketeers direct beginnen met het schrijven van een aanleiding in hun onderzoeksvoorstel.Onderhouden van relaties met leveranciers, bA degree, bij voorkeur Fashion Management.