Zie in dat verband het voorstel om voor de zomer van 2013 een protocol op te stellen en ter instemming voor te leggen aan de raad.
Neen, was het antwoord raam in muur maken van juffrouw Jennifer.
Intussen zit ik nog steeds zonder het spel dat ik met grote verwachting had besteld.
Daarbij is als uitgangspunt gehanteerd dat elk afscheid sober doch stijlvol, met respect voor het "eigene" (specifieke portefeuilles met een eigen voorgeschiedenis) en bij voorkeur op een locatie van de gemeente Groningen gehouden zou worden.
Gastsprekers, catering, muziek etcetera.760 euro.Een andere dame aan de lijn.Rekening houdend met autonome kosten- (c.q.Huur locaties.400 euro.Teleurgesteld ging ik naar de track trace site van Post NL, om te constateren dat volgens hen de zending weldegelijk retour was ontvangen.Is het bedrag van.000 ongeveer correct?Omdat ik.00 nog geen deurbel hoorde, ben ik eens gaan bellen met Post.Indien u een nadere specificatie wenst is dit beschikbaar.
De voorbereiding en uitvoering van de drie afscheidsrecepties hebben plaats- gevonden onder de eindverantwoordelijkheid van het college.
Wel post, geen pakket.
Grote Markt 1 9712 HN Groningen, datum: Groningen, 13 december 2012, betreft: schriftelijke vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende drie afscheidsfeestjes van wethouders.Lazen we dat de afscheidsfeestjes van de voormalige wethouders Elly Pastoor, Karin Dekker en Frank de Vries samen zon.000 euro hebben gekost.Hoe kunt u in deze tijd van krapte een dergelijke uitgave verantwoorden?Via welk besluitvormingsproces zijn deze feestjes tot stand gekomen?Dan zal het donderdag wel eens aan kunnen komen.Beseft luxus geschenke männer u dat wij als volksvertegenwoordigers aan de kiezers verantwoording moeten kunnen afleggen voor dergelijke forse uitgaven?Waarom is dat niet gebeurd?De kosten zijn als volgt opgebouwd (afgerond op tientallen.Ik ben al 70 euro eb 5 telefoontjes armer en een hoop frustratie rijker.Het zou daarom woensdag verstuurd worden.