Als u denkt dat een organisatie of bedrijf niet goed met uw identiteitskaart omgaat en uw persoonsgegevens dan kunt u dit melden bij het College bescherming persoonsgegevens.
Bij deelname aan cruises of rondreizen wordt het identiteitsbewijs vaak ingenomen.
Vaak is gefrituurde kip maken het noteren van uw identiteitskaart nummer al voldoende om uw identiteit vast te stellen.
Wees verstandig met een kopie van uw Nederlandse identiteitskaart.
Of als de klant zijn account wil verwijderen bij de webshop.Een uittreksel van de Kamer van Koophandel, deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden (wij kunnen deze desgewenst voor u opvragen).Kopie van een legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, ID) van de bevoegde vertegenwoordiger(s).Maar soms gebeurt dit ook wel als borgstelling.Dit geldt ook voor het scannen van het identiteitsbewijs waarbij een organisatie persoonsgegevens van iemands identiteitsbewijs leest.Wat doet de anwb hieraan?De klant kan dan inloggen en aangeven dat hij zijn gegevens wil verwijderen.Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als u bij iemand in dienst komt en dus ergens gaat werken.In verband met veelvuldige (nachtelijke) passages van landsgrenzen en douanecontroles worden de reisdocumenten op én centraal punt verzameld, zodat je niet steeds bij aanwezig hoeft te zijn bij een controle.Identiteitsbewijs niet altijd nodig, een organisatie mag niet zomaar aan iemand vragen om zijn identiteitsbewijs te laten zien.Maar meestal zijn dit naam, woonplaats, type en nummer van het identiteitsbewijs en aankomst- en vertrekdag.
Hier zit meestal een service-element achter.
Bij de aanvraag van uw eHerkenningsmiddel geeft u aan voor welk betrouwbaarheidsniveau en voor welke diensten u een machtiging wil registreren.
Een simpele vraag waarom het nodig is dat men een kopie van uw Nederlandse identiteitskaart moet maken is al voldoende.Dit geldt ook in het buitenland.Dit klinkt allemaal nog redelijk vanzelfsprekend.Zeker de financiële gevolgen zijn groot.Vermeld daarop voor wie de kopie is bedoeld en de datum.Zeker als u erop doorvraagt hoe dit wettelijk zit zult u er snel achter komen of het zuivere koffie is of niet.

De organisatie mag dan gén kopie maken van het identiteitsbewijs.
Er moet wel een wettelijke eis aan ten grondslag liggen.
Bij betrouwbaarheidsniveau EH1 dient de gebruiker eHerkenning aan te vragen.