zelf een hoepel maken

Meerkluis : niet met zekerheid bekend.
De dwergen hebben nog veel meer van dat soort gekke dingen, laat de kinderen bij iedere kabouter het goede aantal tekenen/leggen.
Mastdruif : ongebruikelijke term voor mastkloot.
2 lijn waarmee marlsteken gelegd zijn.
Het uiteinde van de voorsteven wijst vertikaal.Daarnaast heb ik 22 jaar in het krantenvak gezeten, de laatste anderhalf jaar niet meer als redacteur maar columnist.Een mengsel van poedersuiker licht eiken meubels donker maken en water zou hierbij als lijm kunnen dienen.Mars : én van de namen voor de onderste verbinding tussen steng en ondermast.2 vermoedelijk een korting plutosport 2018 vaartuig dat beschoeiingsmatten legt.Verder waren er maatschepen met een min of meer vaststaand model, dit zijn onder meer: de Hagenaars of eigenlijk de Wagenbruggers, de Brusselaar, de Spits (de 47m-spits het Bakeetje (Baquet de Charleroi de Kempenaar, de Sambre spits en de Canal-du-Nordspits, het Lahnscheepje en de Lahnaak.Dubbelwerkende machine : stoommachine, waarbij, afwissellend, stoom aan beide zijdes van de zuiger toegevoerd wordt.Mastwang : zie ezelsoor.Wellicht ga ik met dat laatste nog door.'k Ben niet bang voor de wilde dieren, 'k Ben niet bang.Ook scheepswerktuigkundige of motordrijver genoemd.E meelvaarder : 1 voornamelijk in de regio Groningen gebruikte term voor schepen die de vaart op de aardappelmeelfabrieken onderhielden.Het andere ijk aan dezelfde zijde, toont vaak het maximale laadvermogen.
Beperkt als bijboot in gebruik geweest.
Vermoedelijk een sleepboot, die voornamelijk op de Maas actief.Tegenwoordig wordt wel machinebrugschip gehanteerd.2 tegenwoordig: officiele kwalificatie voor iemand die tenminste 18 jaar en in het bezit van een diploma machinist is of die minimaal 19 jaar is en ten minste 2 jaar als matroos-motordrijver op een binnenschip met eigen motor(en) gevaren heeft.Mastkloot : bol of ui-vormige versiering op de top van de mast.Eventueel kan er ook een heks bij geknutseld worden.